خدمات ما

طراحی و توسعه وب سایت و اپلیکیشن

ساخت و توسعه گیم

سرگرمی و خلق تجربه های تعاملی
بازاریابی و نشر

بازی های ما

بازی در حال توسعه
پلتفرم موبایل

یک بازی مخفی جذاب که بزودی بر روی استورهای ایرانی و خارجی قرار میگیرد و قرار است حسابی شما را سوپرایز کند پس منتظر بمانید و با ما برای نشر این بازی در تماش باشید

بازی در حال توسعه
پلتفرم موبایل

یک بازی مخفی جذاب که بزودی بر روی استورهای ایرانی و خارجی قرار میگیرد و قرار است حسابی شما را سوپرایز کند پس منتظر بمانید و با ما برای نشر این بازی در تماش باشید

اخبار ما

image
بازی در حال توسعه

یک بازی مخفی جذاب که بزودی بر روی استورهای ایرانی و خارجی قرار میگیرد و قرار است حسابی شما را سوپرایز کند پس منتظر بمانید و با ما برای نشر این بازی در تماش باشید

بزودی دیاکو

image
بازی در حال توسعه

یک بازی مخفی جذاب که بزودی بر روی استورهای ایرانی و خارجی قرار میگیرد و قرار است حسابی شما را سوپرایز کند پس منتظر بمانید و با ما برای نشر این بازی در تماش باشید

بزودی دیاکو

image
بازی در حال توسعه

یک بازی مخفی جذاب که بزودی بر روی استورهای ایرانی و خارجی قرار میگیرد و قرار است حسابی شما را سوپرایز کند پس منتظر بمانید و با ما برای نشر این بازی در تماش باشید

بزودی دیاکو

image
بازی در حال توسعه

یک بازی مخفی جذاب که بزودی بر روی استورهای ایرانی و خارجی قرار میگیرد و قرار است حسابی شما را سوپرایز کند پس منتظر بمانید و با ما برای نشر این بازی در تماش باشید

بزودی دیاکو

image
بازی در حال توسعه

یک بازی مخفی جذاب که بزودی بر روی استورهای ایرانی و خارجی قرار میگیرد و قرار است حسابی شما را سوپرایز کند پس منتظر بمانید و با ما برای نشر این بازی در تماش باشید

بزودی دیاکو

image
بازی در حال توسعه

یک بازی مخفی جذاب که بزودی بر روی استورهای ایرانی و خارجی قرار میگیرد و قرار است حسابی شما را سوپرایز کند پس منتظر بمانید و با ما برای نشر این بازی در تماش باشید

بزودی دیاکو

اعضای تیم

سورنا شجاعی
مدیر اجرایی
بهنام حسابی
طراح روابط کاربری
علیرضا پور بهرامی
دیجیتال مارکتر
علی محمدی
طراح وب
بشرا آل کثیر
کانسپت آرتیست
فرشاد مولایی
توسعه دهنده وب
امید پیرهادی
برنامه نویس موتور بازی
مصطفی اسدی
توسعه دهنده وب
محمد اهتمایی
برنامه نویس موتور بازی
یاسین پورفیاض
طراح بازی